Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Świadczenie usług polegających na zapewnieniu zespołu specjalistów IT dla IOŚ-PIB  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
50.000,00 PLN  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Krucza  
Numer budynku
5/11 D  
Data publikacji od
2020-03-11  
Data publikacji do
2020-05-24  
Termin składania ofert
2020-03-24 10:00  

znak sprawy: PZ.022.12.2020.DT

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu zespołu specjalistów IT dla Zamawiającego.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 145,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.DOCX 185,64 KB (doc) szczegóły pobierz
  espd-request.xml 126,46 KB (xml) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia i zmia...IWZ str.1.jpg 571,32 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia i zmia...WZ str.2 .jpg 583,55 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia i zmia...IWZ str.3.jpg 268,84 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia i zmia...8.03.2020.pdf 3,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Edytowalna wersja F...a oferty.docx 431,24 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 702,18 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się