Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do IOŚ-PIB  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Krucza  
Numer budynku
5/11 D  
Data publikacji od
2020-02-05  
Data publikacji do
2020-05-05  
Termin składania ofert
2020-02-20 11:00  

Znak sprawy: PZ.220.7.2020.JĆ

1.    Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w podziale na następujące części:
Część I
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego do obiektu ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa.

Część II
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej wraz z zakupem energii elektrycznej wyprodukowanej
w odnawialnym źródle energii na rzecz Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego do obiektu ul. Kolektorska 4, 01-692 Warszawa.

Część III
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego do obiektu ul. Kleczkowska 52f, 50-227 Wrocław.

Część IV
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej wraz z zakupem energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnym źródle energii na rzecz Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego do obiektu Diabla Góra 3, 11-612 Kruklanki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ (zwany dalej OPZ).

Załączniki

  SIWZ.docx 173,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 415,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o uniewa...ępowania.pdf 79,15 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się