Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Modernizacja budynków IOŚ-PIB przy ul. Kruczej 5/11D i Kolektorskiej 4 w Warszawie w tym dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
25.000,00 PLN  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Krucza  
Numer budynku
5/11 D  
Data publikacji do
2020-07-28  
Termin składania ofert
2020-04-28 11:00  
Cpv
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
 

Znak sprawy: PZ.220.2.2020.JĆ

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynków IOŚ-PIB przy ul. Kruczej 5/11D i Kolektorskiej 4 w Warszawie  w tym dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych.

Załączniki

  ogloszenie.pdf 407,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.docx 743,53 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik_pfu.pdf 4,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia i zmia...ści SIWZ.pdf 910,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 197,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana tresci SIWZ.pdf 103,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie o zmiani....02.2020).pdf 197,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana tresci SIWZ 04.03.2020.pdf 1,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...ego PSP-2.pdf 11,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie o zmiani....03.2020).pdf 197,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana tresci SIWZ 06.03.2020.pdf 373,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...ostowanie.pdf 1,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie o zmiani....03.2020).pdf 197,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia i zmia...2.03.2020.pdf 1,57 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...2.03.2020.pdf 83,04 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się