2019-09-16

Informacja o zasobach bibliotecznych

Biblioteka Naukowa Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego prowadzi działalność biblioteczno-informacyjną z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, przede wszystkim dla potrzeb pracowników naukowo-badawczych Instytutu.

Zbiory biblioteczne są udostępniane bezpośrednio w Czytelni wszystkim zainteresowanym.

Książki wypożycza się wyłącznie pracownikom Instytutu. Osobom nie będącym pracownikami Instytutu wypożyczeń dokonuje się na podstawie rewersów z innych bibliotek.

Korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki Naukowej IOŚ-PIB jest bezpłatne. Użytkownik uiszcza jedynie opłaty za świadczone usługi, za sporządzone kserokopie i wydruki komputerowe.

Nie wypożycza się:

  1. książek wchodzących w skład księgozbioru podręcznego biblioteki i będących na stanie zakładów,
  2. wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych
    wydawnictw informacyjnych,
  3. czasopism,
  4. obiektów w złym stanie zachowania oraz nadbitek i odbitek,
  5. dzieł unikatowych, trudnych do nabycia, z dużą liczbą tablic, map i rycin oraz tek z luźnymi kartami.

Katalog biblioteczny on-line działający w systemie KOHA zawiera książki i czasopisma wprowadzone do funkcjonującego od 1994r. katalogu komputerowego.
Zbiory znajdujące  się w katalogu kartkowym prowadzonym od 1986r. (utworzenie Biblioteki) do 1993r. są sukcesywnie wprowadzane do katalogu on-line.

 

Biblioteka Naukowa IOŚ-PIB jest czynna w dni robocze (oprócz środy) w godzinach 9-13.

 

Kontakt

Biblioteka Naukowa IOŚ-PIB

ul. Krucza 5/11 D
00-548 Warszawa

tel. (22) 37 50 521
biblioteka@ios.gov.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się